หน้ากากอนามัย 3 ชั้น กันฝุ่น PM 2.5 ENiCARE Essential Mask

ENiCARE Essential Mask 50 ชิ้น ต่อ กล่อง

หน้ากากอนามัยหนา 3 ชั้นเกรดพรีเมียม คุณภาพส่งออก ผลิตในไทย
หน้ากากอนามัย ENiCAREได้รับการทดสอบตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM F2100 – 19 Level 1

  • ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (BFE) > 99%
  • ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE) > 98%
  • ความสามารถในการระบายอากาศ (Delta P) < 5
  • ความต้านทานของเหลว ผ่าน 80mmHg

ผลิตภัณฑ์ ENiCARE ทั้งหมดผลิตโดย Emerald Nonwovens International Co., Ltd. ซึ่งเป็น OEM ของอุปกรณ์ผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลียตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000

เอกสารรับรองจากทางบริษัท

*** ราคามีการปรับเปลี่ยนโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
แบตเตอรี่ รถยนต์ ส่งถึงที่ buybatt
แบตเตอรี่ รถยนต์ ส่งถึงที่ buybatt
แบตเตอรี่ รถยนต์ ส่งถึงที่ buybatt
แบตเตอรี่ รถยนต์ ส่งถึงที่ buybatt